Sập thờ giữ vai trò quan trọng trong tín ngưỡng văn hóa thờ cúng tổ tiên của mỗi gia đình Việt. Tại Nhất Tâm có các mẫu Sập thờ đẹp, sập thờ gỗ mít, sập thờ gỗ, sập thờ gỗ gụ, …

icon khuyến mại