Video Button

[ux_banner height=”450px” bg=”8271″]

[text_box]

Video Button

Add a video button that opens Youtube and Viemo videos anywhere.

[video_button size=”118″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”8902″ bg_size=”medium” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.52)”]

[text_box]

Video Button

Add a video button that opens Youtube and Viemo videos anywhere.

[video_button]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”8976″]

[text_box position_x=”10″ position_y=”10″ text_align=”left” text_color=”dark”]

Change Size

You can change the size to anything

[video_button size=”202″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ depth=”2″ depth_hover=”4″]

[ux_banner height=”450px” bg=”8956″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.45)” hover=”overlay-add”]

[text_box hover=”zoom-in”]

Show on Hover

Select between various hover effects

[video_button]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

Chào mừng quay trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo mới tài khoản!

Điền vào biểu mẫu dưới để đăng ký

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.