Hotspot

[ux_slider nav_style=”simple” nav_color=”dark”]

[ux_banner height=”62%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”8341″ bg_color=”rgb(27, 15, 15)” bg_pos=”42% 29%”]

[ux_hotspot type=”product” prod_id=”416″ icon=”search” size=”large” position_x=”15″ position_y=”25″ position_y__sm=”35″]

[ux_hotspot text=”Add a custom text here” link=”#customlink” size=”large” animate=”flipInY” position_x=”10″ position_y=”85″]

[text_box text_color=”dark” width=”36″ width__sm=”32″ scale__sm=”58″ position_x=”90″]

Banner with hotspots

Add Hotspots anywhere by using the drag and drop Page Builder.

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”62%” slide_effect=”zoom-out-fast” bg=”8343″ bg_color=”rgba(0, 0, 0, 0.25)” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”42% 29%”]

[ux_hotspot type=”product” prod_id=”416″ size=”large” position_x=”80″ position_y=”30″ position_y__sm=”35″]

[ux_hotspot text=”Add a custom text here” link=”#customlink” size=”large” animate=”flipInY” position_y=”35″]

[text_box text_color=”dark” width=”36″ width__sm=”32″ scale__sm=”58″ position_x=”10″]

Create Lookbooks 

Create beautiful lookbooks by combining the banner, hotspot and slider element.

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

Chào mừng quay trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

Tạo mới tài khoản!

Điền vào biểu mẫu dưới để đăng ký

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.