0907.088.567

Nội thất và Phong Thủy Nhất Tâm – Xem phong thủy tại Đà Nẵng

[ux_slider]

[ux_banner height=”326px” bg=”201″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(190, 118, 118, 0.5)” bg_pos=”60% 50%” effect=”sparkle”]

[text_box width=”70″ width__sm=”100″ animate=”flipInY” position_x=”50″ position_y=”50″]

Nhất mệnh – Nhị Vận – Tam Phong Thủy…?

[divider margin=”3px”]

Phong Thủy Nhất Tâm

Nhất tâm mang đến sự thịnh vượng!

[divider]

[button text=”Xem Phong Thủy” color=”white” style=”outline” link=”#”]

[button text=”Cửa Hàng” color=”white” style=”outline” link=”#”]

[button text=”câu hỏi thường gặp” color=”white” style=”outline” link=”#”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”326px” bg=”260″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”82% 38%”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”85″ animate=”fadeInLeft” position_x=”10″ position_x__sm=”50″ position_y=”15″]

Nội thất phòng thờ

Thiết kế chuẩn phong thủy

Tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia

[divider]

[button text=”Xem Ngay”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”326px” bg=”262″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.03)” bg_pos=”80% 66%”]

[text_box text_color=”dark” width=”40″ width__sm=”84″ animate=”fadeInLeft” position_x=”10″ position_y=”15″ text_align=”left”]

Xem Ngay

Hương sạch margin nói không với hóa chất

[divider align=”left”]

[button text=”Hương Bài” style=”gloss” link=”https://phongthuynhattam.com/huong-sach-marin-huong-sach-tu-tam/”]

[button text=”Trầm Hương” style=”gloss” link=”https://phongthuynhattam.com/huong-sach-marin-huong-sach-tu-tam/”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”326px” bg=”407″ bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.05)” bg_pos=”67% 70%”]

[text_box width=”40″ width__sm=”100″ animate=”fadeInLeft” position_x=”15″ position_x__sm=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”50″]

Hương sạch marin

thơm sạch từ tâm

Sản xuất từ rễ cây hương bài, vỏ cây bời lời, gỗ nhãn. không hóa chất độc hại

[button text=”Xem chi tiết” link=”https://phongthuynhattam.com/huong-sach-marin-huong-sach-tu-tam/”]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[gap]

[title style=”center” text=”Dịch vụ cung cấp” color=”rgb(240, 156, 67)” icon=”icon-star-o” margin_top=”-2px” margin_bottom=”14px”]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_banner height=”160px” bg=”204″ bg_pos=”71% 0%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”100″]

[divider]

[button text=”Tư vấn phong thủy” color=”secondary” size=”larger” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ divider=”0″]

[ux_banner height=”160px” bg=”203″ bg_pos=”71% 0%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”100″]

[divider]

[button text=”Nội Thất Phòng Thờ” color=”secondary” size=”larger” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg=”279″ bg_pos=”55% 58%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”100″]

[divider]

[button text=”bàn thờ treo tường” color=”secondary” size=”larger” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg=”403″ bg_pos=”48% 59%” hover=”zoom-fade” link=”about-us”]

[text_box width=”87″ position_x=”50″ position_y=”100″]

[divider]

[button text=”hương sạch” color=”secondary” size=”larger” radius=”99″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg=”404″ bg_pos=”45% 0%” hover=”zoom-long” hover_alt=”zoom”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”100″]

[button text=”vật phẩm phong thủy” color=”secondary” size=”larger” radius=”71″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”160px” bg=”405″ bg_pos=”47% 36%” hover=”zoom-long” hover_alt=”zoom”]

[text_box position_x=”50″ position_y=”100″]

[button text=”đá mỹ nghệ non nước” color=”secondary” size=”larger” radius=”71″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]
[title style=”center” text=”NỘI THẤT PHÒNG THỜ”]

[ux_products orderby=”sales”]

[row]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -34px 0px”]

[title style=”center” text=”Dịch vụ tư vấn phong thủy” margin_top=”-7px” size=”96″]

[row_inner]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Dịch vụ” tag_name=”h4″ size=”85″]

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Thiết kế kiến trúc nhà theo phong thủy

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Sắp đặt phong thủy dương cơ, văn phòng

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Phong thủy Âm trạch (mộ phần, …)

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Trạch cát (Xem ngày giờ)

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Đặt tên cho trẻ

[wp-svg-icons icon=”checkmark” wrap=”i”] Xem quẻ kinh dịch

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″]

[title text=”Đăng ký lịch tư vấn” tag_name=”h4″ size=”82″]

  [/col_inner]

  [/row_inner]

  [/col]

  [/row]
  [divider align=”center” width=”182px”]

  [title style=”center” text=”HƯƠNG SẠCH MARIN”]

  [ux_products cat=”27″]

  [divider align=”center” width=”146px” margin=”0.8em”]

  [title style=”center” text=”Tin tức” color=”rgb(0, 113, 245)” icon=”icon-clock”]

  [blog_posts columns__sm=”1″ animate=”fadeInLeft” slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” posts=”4″]

  Chào mừng quay trở lại!

  Đăng nhập vào tài khoản của bạn bên dưới

  Tạo mới tài khoản!

  Điền vào biểu mẫu dưới để đăng ký

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.

  Hotline
  0969 088 567
  Zalo
  0907 088 567
  Messenger
  Phong Thủy Nhất Tâm