Cập nhật những mẫu bàn thờ đẹp tháng 07/2024:

-19%
Original price was: 26.000.000VNĐ.Current price is: 21.000.000VNĐ.
-23%
Original price was: 12.800.000VNĐ.Current price is: 9.800.000VNĐ.
-8%
Original price was: 11.800.000VNĐ.Current price is: 10.800.000VNĐ.
-5%
Original price was: 14.700.000VNĐ.Current price is: 13.900.000VNĐ.
-2%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 13.700.000VNĐ.
-6%
Original price was: 11.500.000VNĐ.Current price is: 10.800.000VNĐ.
-8%
Original price was: 14.700.000VNĐ.Current price is: 13.500.000VNĐ.
-12%
Original price was: 3.800.000VNĐ.Current price is: 3.350.000VNĐ.
-3%
Original price was: 4.300.000VNĐ.Current price is: 4.150.000VNĐ.
-4%
Original price was: 4.800.000VNĐ.Current price is: 4.590.000VNĐ.
-11%
Original price was: 3.600.000VNĐ.Current price is: 3.200.000VNĐ.
-28%
Original price was: 14.500.000VNĐ.Current price is: 10.500.000VNĐ.
-23%
Original price was: 24.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-4%
Original price was: 4.800.000VNĐ.Current price is: 4.600.000VNĐ.
-31%
Original price was: 15.700.000VNĐ.Current price is: 10.800.000VNĐ.
-7%
Original price was: 18.900.000VNĐ.Current price is: 17.500.000VNĐ.
-21%
Original price was: 13.600.000VNĐ.Current price is: 10.800.000VNĐ.
-9%
Original price was: 22.500.000VNĐ.Current price is: 20.500.000VNĐ.
-5%
Original price was: 3.050.000VNĐ.Current price is: 2.890.000VNĐ.
-11%
Original price was: 15.500.000VNĐ.Current price is: 13.800.000VNĐ.
-13%
Original price was: 24.000.000VNĐ.Current price is: 21.000.000VNĐ.
-8%
Original price was: 12.900.000VNĐ.Current price is: 11.900.000VNĐ.
-10%
Original price was: 20.500.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 10.700.000VNĐ.Current price is: 9.490.000VNĐ.
-11%
Original price was: 20.900.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-12%
Original price was: 13.500.000VNĐ.Current price is: 11.900.000VNĐ.
-11%
Original price was: 28.500.000VNĐ.Current price is: 25.500.000VNĐ.
-16%
Original price was: 21.900.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-18%
Original price was: 10.900.000VNĐ.Current price is: 8.990.000VNĐ.
-12%
Original price was: 12.500.000VNĐ.Current price is: 10.950.000VNĐ.
-6%
Original price was: 24.000.000VNĐ.Current price is: 22.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 17.400.000VNĐ.Current price is: 15.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 12.500.000VNĐ.
-12%
Original price was: 21.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-8%
Original price was: 20.500.000VNĐ.Current price is: 18.900.000VNĐ.
-12%
Original price was: 15.800.000VNĐ.Current price is: 13.950.000VNĐ.
-14%
Original price was: 11.000.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 12.500.000VNĐ.
-8%
Original price was: 20.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-13%
Original price was: 19.500.000VNĐ.Current price is: 16.990.000VNĐ.
-12%
Original price was: 16.900.000VNĐ.Current price is: 14.900.000VNĐ.
-17%
Original price was: 13.900.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-14%
Original price was: 13.500.000VNĐ.Current price is: 11.590.000VNĐ.
-13%
Original price was: 79.000.000VNĐ.Current price is: 69.000.000VNĐ.
-13%
Original price was: 15.500.000VNĐ.Current price is: 13.500.000VNĐ.
-17%
Original price was: 17.900.000VNĐ.Current price is: 14.900.000VNĐ.
-23%
Original price was: 26.000.000VNĐ.Current price is: 19.900.000VNĐ.
-24%
Original price was: 25.500.000VNĐ.Current price is: 19.500.000VNĐ.
-25%
Original price was: 15.300.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-26%
Original price was: 25.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-14%
Original price was: 16.900.000VNĐ.Current price is: 14.500.000VNĐ.
-14%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 12.000.000VNĐ.
-13%
Original price was: 12.500.000VNĐ.Current price is: 10.900.000VNĐ.
-17%
Original price was: 15.000.000VNĐ.Current price is: 12.500.000VNĐ.
-32%
Original price was: 19.900.000VNĐ.Current price is: 13.500.000VNĐ.
-34%
Original price was: 20.500.000VNĐ.Current price is: 13.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 12.950.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-30%
Original price was: 13.500.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.
-21%
Original price was: 14.500.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-12%
Original price was: 16.500.000VNĐ.Current price is: 14.490.000VNĐ.
-26%
Original price was: 15.500.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 12.500.000VNĐ.
-10%
Original price was: 24.500.000VNĐ.Current price is: 22.000.000VNĐ.
-9%
Original price was: 22.500.000VNĐ.Current price is: 20.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 23.500.000VNĐ.Current price is: 21.000.000VNĐ.
-10%
Original price was: 19.500.000VNĐ.Current price is: 17.500.000VNĐ.
-17%
Original price was: 21.000.000VNĐ.Current price is: 17.500.000VNĐ.
-9%
Original price was: 11.500.000VNĐ.Current price is: 10.500.000VNĐ.
-15%
Original price was: 13.500.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-7%
Original price was: 23.000.000VNĐ.Current price is: 21.500.000VNĐ.
-20%
Original price was: 25.000.000VNĐ.Current price is: 20.000.000VNĐ.
-9%
Original price was: 20.900.000VNĐ.Current price is: 18.950.000VNĐ.
-10%
Original price was: 10.500.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.
-19%
Original price was: 13.000.000VNĐ.Current price is: 10.500.000VNĐ.
-24%
Original price was: 19.000.000VNĐ.Current price is: 14.500.000VNĐ.
-6%
Original price was: 15.900.000VNĐ.Current price is: 14.900.000VNĐ.
-24%
Original price was: 18.500.000VNĐ.Current price is: 14.000.000VNĐ.
-24%
Original price was: 21.000.000VNĐ.Current price is: 16.000.000VNĐ.
-5%
Original price was: 18.500.000VNĐ.Current price is: 17.500.000VNĐ.
-11%
Original price was: 12.950.000VNĐ.Current price is: 11.500.000VNĐ.
-16%
Original price was: 18.500.000VNĐ.Current price is: 15.500.000VNĐ.
-9%
Original price was: 20.800.000VNĐ.Current price is: 18.900.000VNĐ.
-13%
Original price was: 12.000.000VNĐ.Current price is: 10.500.000VNĐ.
-15%
Original price was: 12.600.000VNĐ.Current price is: 10.700.000VNĐ.
-21%
Original price was: 18.600.000VNĐ.Current price is: 14.700.000VNĐ.
-10%
Original price was: 19.500.000VNĐ.Current price is: 17.500.000VNĐ.
-13%
Original price was: 10.900.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.
-5%
Original price was: 19.500.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-12%
Original price was: 21.000.000VNĐ.Current price is: 18.500.000VNĐ.
-9%
Original price was: 23.000.000VNĐ.Current price is: 21.000.000VNĐ.
-10%
Original price was: 10.500.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.
-17%
Original price was: 10.900.000VNĐ.Current price is: 9.000.000VNĐ.
-10%
Original price was: 10.000.000VNĐ.Current price is: 9.000.000VNĐ.
-16%
Original price was: 32.000.000VNĐ.Current price is: 27.000.000VNĐ.
-25%
Original price was: 14.000.000VNĐ.Current price is: 10.500.000VNĐ.
-23%
Original price was: 17.500.000VNĐ.Current price is: 13.500.000VNĐ.
-17%
Original price was: 12.000.000VNĐ.Current price is: 10.000.000VNĐ.
-19%
Original price was: 12.000.000VNĐ.Current price is: 9.700.000VNĐ.
-9%
Original price was: 17.000.000VNĐ.Current price is: 15.500.000VNĐ.
-18%
Original price was: 19.000.000VNĐ.Current price is: 15.500.000VNĐ.
-15%
Original price was: 10.500.000VNĐ.Current price is: 8.900.000VNĐ.
-14%
Original price was: 18.000.000VNĐ.Current price is: 15.500.000VNĐ.
-33%
Original price was: 12.600.000VNĐ.Current price is: 8.500.000VNĐ.
-39%
Original price was: 15.500.000VNĐ.Current price is: 9.500.000VNĐ.

82 Mẫu Bàn Thờ Đứng Hiện Đại Gỗ Đẹp, giá rẻ Tháng 06 năm 2024 - Gỗ Đẹp - Giá Rẻ

Là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực sản xuất nội thất phòng thờ từ gỗ tự nhiên. Áp dụng các công nghệ hiện đại nhất về việc xử lý gỗ cùng với những bàn tay khéo léo từ những nghệ nhân từ làng nghề gỗ truyền thống. Bàn thờ Nhất Tâm luôn mang đến cho khách hàng những mẫu bàn thờ đẹp, hiện đại và giá rẻ nhất.
Với hơn 72 đại lý trên toàn quốc, 3 showroom lớn tại Hà Nội, Đà Nẵng và Tp Hồ Chí Minh. Xưởng sản xuất với quy mô gần 1000m2. Cùng với đội ngũ nhân viên có tay nghề cao tạo nên những sản phẩm Bàn thờ đẹp, hiện đại chuẩn kích thước phong thủy và mang đậm nét tâm linh.

1. Bàn thờ đứng đẹp với thiết kế đơn giản hiện đại, đẹp - Nét đẹp tâm linh đặc sắc của văn hóa người Việt

Thờ cúng gia tiên, ngũ tự, thờ Phật hay thần linh là nét đẹp cũng như truyền thống lâu đời của khu vực Á đông nói chung và dân tộc ta nói riêng. Đó không chỉ là phong tục, tập quán mà còn là nét đẹp, bản sắc dân tộc. Bàn thờ đẹp thường đặt tại nơi trang nghiêm nhất của ngôi nhà, đó không chỉ là không gian thờ tự tâm linh mà còn thể hiện được đạo hiếu sinh thành, đức hiếu sinh hay như dân gian thường có câu tục ngữ: " Uống nước nhớ nguồn".
Mẫu bàn thờ gia tiên đẹp hiện đại
Bàn thờ đứng thiết kế theo phong cách hiện đại.
Việc lựa chọn, bài trí, sắp xếp bàn thờ đẹp là công việc luôn được ưu tiên lên hàng đầu, nhất là ngày rằm, mùng một hay mỗi dịp lễ tết. Bàn thờ cũng là nơi để mọi người thể hiện lòng thành tới các đấng bề trên, nơi gửi gắm tâm tư nguyện vọng ước mong của của mỗi người chúng ta.
bàn thờ phật và gia tiên đẹp hiện đại
Bàn thờ đẹp hiện đại kết hợp thờ phật và thờ gia tiên
Theo quan niệm của nhiều người, bàn thờ đẹp ngoài có giá trị về mặt tâm linh trong kiến trúc phong thủy nó cũng ảnh hưởng đến gia đạo, tài lộc... Nhằm phù hợp với môi trường sống hiện đại, kiểu dáng bàn thờ đẹp cũng thay đổi theo năm tháng hoặc vùng miền để phù hợp với kiến trúc nhà ở mới như mẫu bàn thờ đứng chung cư, bàn thờ đứng nhỏ.
bàn thờ gia tiên đẹp hiện đại Nhất Tâm.
Bàn thờ đứng đẹp hiện đại Nhất Tâm.
Vẫn dữ thiết kế theo lối truyền thống là bàn thờ đứng hay còn gọi là bàn thờ để đất với 4 chân chắc chắn, thường làm theo kiểu chân quỳ hoặc chân khắc các hoa văn linh vật (thường thấy trong bàn thờ tứ linh). Bàn thờ đứng được dùng để thờ Phật, thờ gia tiên, cửu huyền thất tổ, ngũ tự gia đường, hoặc thờ vong linh người đã khuất.
Bàn thờ gia tiên đẹp mang đến sự sang trọng cho phòng thờ
Bàn thờ gỗ đẹp mang đến sự sang trọng cho phòng thờ
Sản phẩm bàn thờ gia tiên do Nhất Tâm làm ra không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến một không gian thờ cúng sang trọng, uy nghiêm. Bàn thờ gia tiên là sự kết hợp trang nhã giữa vẻ đẹp truyền thống và âm hưởng đương đại. Nhiều gia đình hiện nay đang sử dụng bàn thờ gia tiên nhỏ gọn do kích thước nhỏ mà tiện ích của nó mang lại không thua các loại bàn thờ truyền thống trước đây.

2. Chất liệu gỗ thường dùng để làm bàn thờ gỗ đứng

Hầu hết mọi nhà đều có một chiếc bàn thờ để thờ cúng thần linh, ông bà tổ tiên như để thể hiện lòng thành kính, “uống nước nhớ nguồn” của con cháu. Vì thế, Sở hữu một bàn thờ được làm từ gỗ tự nhiên đẹp là một phần cần thiết của ngôi nhà đều này mang đến tài lộc, may mắn và bình an cho gia đình.
Mẫu bàn thờ đứng hiện đại gỗ gõ đỏ
Mẫu bàn thờ đứng hiện đại gỗ gõ đỏ
Là sản phẩm mang đầy giá trị tâm linh truyền thống, khi lựa chọn chất liệu gỗ để làm những khung bàn thờ đẹp chúng ta nên lựa chọn những loại gỗ tốt, chưa qua sử dụng và có độ bền cao.
Mẫu bàn thờ gỗ Sồi đẹp mang đến không gian tâm linh sự sang trọng
Mẫu bàn thờ gỗ Sồi đẹp mang đến không gian tâm linh sự sang trọng

2.1 Bàn thờ đẹp gỗ mít

Gỗ mít được ông cha ta sử dụng nhiều trong việc chế tác các vật phẩm thờ cúng, nhất là dùng để làm bàn thờ bởi gỗ có màu sắc vàng đẹp, không bị mối mọt, và có độ bền cao. Sản phẩm bàn thờ gỗ mít luôn là sự lựa chọn hàng đầu bởi nó còn mang lại sự thoải mái, ấm cúng và truyền thống xưa nay của cha ông để lại.
Bàn thờ gỗ mít đẹp
Mẫu bàn thờ gỗ mít

2.2 Bàn thờ đứng đẹp gỗ Hương

Với vân gỗ mịn, màu sắc đẹp với tông màu cánh dán nhạt, đây là loại gỗ quý, trước đây chỉ có tầng lớp quý tộc mới dùng loại gỗ này. Việc sử dụng bàn thờ gỗ hương mang lại không gian thờ tự đẹp,ấm cúng và trang nghiêm đây cũng là loại gỗ tạo nên mẫu bàn thờ gỗ đẹp mà hiện nay nhiều người lựa chọn nhất. Gỗ hương với thớ gỗ mịn, cứng ít bị cong vênh. Và đặt biệt không bị mối mọt, đẹp tự nhiên mà không cần phải sơn thêm màu.
bàn thờ gỗ Hương.
Bàn thờ đứng gỗ Hương
bàn thờ đứng hiện đại gỗ Hương
Mẫu bàn thờ hiện đại gỗ Hương.

2.3 Bàn thờ gỗ gụ

Là loại gỗ được sử dụng nhiều ở miền Bắc, gỗ gụ với màu nâu trầm, khi dùng để làm bàn thờ tạo nên một không gian rất đỗi linh thiêng, gỗ gụ tuy vân chìm nhưng thớ gỗ dày, và rất nặng. Đặc biệt, bàn thờ gỗ gụ khi được chế tác kỹ nhìn rất óng ánh và sang trọng, sẽ lên màu theo thời gian, càng dùng càng đẹp càng giá trị.
bàn thờ tam cấp gỗ gụ
Mẫu bàn thờ tam cấp gỗ Gụ được hoàn thiện sắc nét từ những chi tiết nhỏ nhất.
Với phong cách kiến trúc hiện nay bàn thờ gỗ gụ được mọi người yêu thích bởi độ sắc sảo trong sản phẩm hoàn thiện, tuy nhiên mẫu bàn thờ gỗ gụ lại có giá thành tương đối cao.
phòng thờ phật và gia tiên đẹp hiện đại
Phòng thờ phật và gia tiên đẹp hiện đại kết hợp ốp lưng trang trí và tranh trúc chỉ.

2.4 Bàn thờ làm từ gỗ Gõ

Gỗ gõ hay thường được gọi với tên là gỗ gõ đỏ, đặc điểm thớ gỗ cứng và tốt, ít bị nứt nẻ và cong vênh. thường được sử dụng nhiều trong nội thất dân dụng. Gỗ gõ thường có màu vàng mật ong, theo thời gian sẽ đỏ lên. Gỗ gõ thường được người dân các tỉnh miền trung sử dụng nhiều bởi khả năng chịu nắng nóng của nó. Cũng như độ bền hàng trăm năm.
bàn thờ tam cấp gỗ Gõ đẹp hiện đại
Mẫu bàn thờ tam cấp hiện đại gỗ Gõ thờ phật kết hợp thờ gia tiên hiện đại
Bàn thờ đẹp hiện đại được làm từ gỗ gõ thường được gia công tỷ mỹ và tốn nhiều công đoạn do loại gỗ này có nhiều tôm gỗ. Khi hoàn thiện bàn thờ gỗ gõ thường có màu vàng ngã sang đỏ. Với giá thành ở tầm trung, bàn thờ gỗ gõ là sự lựa chọn của những người muốn có một sản phẩm đẹp và giá phải chăng.
bàn thờ gỗ gõ đẹp hiện đại
bàn thờ gỗ gõ đẹp hiện đại

2.5 Bàn thờ gỗ sồi đẹp

Trong những năm trở lại đây, việc sử dụng gỗ sồi để làm các sản phẩm từ gỗ đang trở nên thông dụng và phổ biến hơn, bởi gỗ sồi có giá thành rẻ, độ bền cao. Ít bị cong vênh mối mọt.
phòng thờ phật đẹp hiện đại
phòng thờ phật đẹp hiện đại kết hợp ốp lưng trang trí tranh trúc chỉ
bàn thờ đứng hiện đại gỗ Sồi
Mẫu bàn thờ đứng hiện đại gỗ sồi 2 tầng kết hợp ốp lưng trang trí và tranh trúc chỉ?
Gỗ sồi dễ gia công, phù hợp với hầu hết mọi loại thời tiết như lạnh ở miền bắc hay nắng nóng ở miền trung và miền nam nước ta mà không sợ bị nứt nẻ. Gỗ sồi có tính chịu nước cao dễ lên màu (có thể sơn được hầu hết các màu). Vì vậy việc sử dụng bàn thờ gỗ sồi đặc biệt ở đô thị đã trở nên xu thế. Hơn thế giá cả sản phẩm từ bàn thờ phải chẳng phù hợp với hầu hết những người có thu nhập vừa.
phong thờ chung cư hiện đại
Mẫu bàn thờ hiện đại cho căn hộ chung cư.

3. Tổng hợp các mẫu bàn thờ đẹp được lựa chọn nhất

3.1 Bàn thờ đứng đẹp hiện đại

Với sự phát triển không ngừng của kinh tế xã hội, kiến trúc nhà ở, phòng thờ ngày càng khác đi. Vì thế việc xuất hiện của các mẫu bàn thờ hiện đại là xu thế tất yếu, với yêu cầu vừa dữ được các nét đặc sắc của bàn thờ Việt mà phải phù hợp với không gian mới.
bàn thờ đẹp hiện đại gỗ sồi
Bàn thờ đẹp hiện đại gỗ sồi
Mẫu bàn thờ đẹp hiện đại giúp tiết kiệm không gian, với thiết kế đơn giản, ít chạm trỗ hoa văn hơn so với mẫu truyền thống. Những vẫn đáp ứng được các tiêu chí của văn hóa thờ cúng.
phòng thờ đẹp hiện đại
Phòng thờ đẹp hiện đại thờ phật và gia tiên
mẫu bàn thờ đứng 2 tầng hiện đại
mẫu bàn thờ đứng 2 tầng hiện đại

3.2 Bàn thờ chung cư đẹp

Với không gian không được thoải mái như chung cư, việc lựa chọn bàn thờ, chỗ đặt làm ít người không khỏi đau đầu. Với yêu cầu bàn thờ là nơi trang nghiêm.
Bàn thờ chung cư hiện đai
phòng thờ chung cư hiện đại đơn giản nhưng không kém phần trang nghiêm.
Để giải quyết được việc đó ta có thể thiết kế thêm vách ngăn kết hợp với mẫu bàn thờ chung cư mới, qua đó tạo nên tiểu thái cực là một phòng thờ nhỏ. Vẫn đáp ứng được các yêu cầu về mặt phong thủy và tâm linh khi bài trí bàn thờ. Bàn thờ chung cư thường chọn các mẫu đơn giản, nhỏ gọn kết hợp với tủ cơm ở dưới tạo cho chúng ta cảm giác gọn gàng sạch sẽ và ấm cúng hơn.
Bàn thờ chung cư đẹp gỗ cao cấp mẫu số 1
Bàn thờ chung cư đẹp gỗ cao cấp mẫu số 1
phòng thờ phật và gia tiên
Mẫu phòng thờ phật và gia tiên phù hợp với căn hộ chung cư

3.3 Bàn thờ đứng truyền thống

Với thiết kế nhiều họa tiết hoa văn cầu kỳ, hoặc sơn son thiếp vàng, bàn thờ đứng truyền thống thường được sử dụng nhiều tại đền chùa miếu phủ hoặc các nhà thờ tộc.
Bàn thờ tam cấp
Bàn thờ tam cấp gỗ Sồi được hoàn thiện kỹ
Để làm ra một sản phẩm bàn thờ đứng truyền thống đòi hỏi chất liệu gỗ phải tốt, quý, người thợ phải có tay nghề cao. Và đặc biệt các mẫu bàn thờ truyền thống thường có kích thước lớn và giá thành cao.
Sập thờ gỗ gụ
Sập thờ mai điểu Gỗ Gụ Nhất Tâm mẫu số 2

3.4 Bàn thờ Phật đẹp

Bàn thờ phật hai cấp và tam cấp là loại bàn thờ đứng được đặt trực tiếp trên mặt đất. Chúng thường được làm bằng vật liệu gỗ tự nhiên chất lượng cao, bền lâu. Tầng trên sẽ nhỏ hơn tầng dưới, thể hiện sự phân chia thứ bậc trong thờ cúng tổ tiên. Bạn có thể đặt đồ thờ thoải mái với thiết kế nhiều tầng. Bàn thờ Phật ở tầng trên cùng, còn bàn thờ tổ tiên ở các tầng dưới.
Bàn thờ phật treo tường
Bàn thờ phật treo tường chung cư kết hợp ốp lưng trang trí tranh trúc chỉ.
Giới thiệu tới mọi người những mẫu bàn thờ phật kết hợp bàn thờ gia tiên nhiều tầng phổ biến trong đời sống tâm linh của người Việt ta:

4. Các bước lựa chọn một mẫu bàn thờ đứng đẹp và hợp lý

4.1 Bước 1: Phù hợp với nhu cầu sử dụng

Trước khi lựa chọn kích thước mẫu bàn thờ, quý gia chủ nên cân nhắc về nhu cầu sử dụng của mình như thờ tự ai, số lượng bát hương cần đặt trên bàn thờ là bao nhiêu, ban thờ đặt ở vị trí nào trong nhà. Và hơn nữa việc cân đối tài chính, ngân sách để mua bàn thờ cũng là điều đáng lưu tâm.
phong thờ đẹp hiện đại
phòng thờ hiện đại trang nghiêm và ấm cúng.
 • Nếu không gian nhà bạn chật nhưng nhu cầu thờ cúng nhiều có thể cân nhắc sử dụng bàn thờ 2 tầng - tam cấp. Hoặc kết hợp với việc sử dụng thêm bàn thờ treo tường để tiết kiệm không gian
 • Không gian thờ tự của nhà bạn rộng nhưng nhu cầu thờ tự ít thì không nên đặt bàn thờ quá lớn, hoặc có thể kết hợp thêm các phụ kiện khác như tranh trúc chỉ, chậu cảnh, bộ ngũ sự,... để làm cho không gian thờ cúng ấm áp hơn
Mẫu phòng thờ sử dụng tranh trúc chỉ và bàn thờ gỗ hương đỏ
Mẫu phòng thờ sử dụng tranh trúc chỉ và bàn thờ gỗ hương đỏ

4.2 Bước 2: Lựa chọn màu sắc bàn thờ phù hợp với kiến trúc hiện tại

Việc phối màu sắc, hình dáng là điều rất quan trọng trong kiến trúc, vì thế việc lựa chọn màu sắc của bàn thờ là điều rất quan trọng, vừa phải đảm bảo yêu cầu trang nghiêm còn phải hài hòa với nội thất, kiến trúc nhà bạn. Khi bạn lựa chọn được màu sắc, kích thước phù hợp thì mới chọn được loại gỗ phù hợp được vì mỗi loại gỗ có một màu sắc đặc trưng và không thể sơn màu khác được (ví dụ gỗ gõ thì không thể sơn màu nâu óc chó được)...
mẫu bàn thờ đứng thờ phật kết hợp thờ ngũ tự
Việc lựa chọn màu sắc, kích thước phù hợp là yếu tố tiên quyết trong thi công phòng thờ

4.3 Bước 3: Lựa chọn kích thước phù hợp chuẩn phong thủy

Khi lựa chọn được khoảng kích thước phù hợp với gia đình bạn, chúng ta nên cân nhắc thêm các yếu tố về mặt phong thủy như chiều cao bàn thờ, bề rộng, bề ngang...
Bàn thờ Nhất Tâm Lắp tại chùa
Nhất Tâm thi công lắp đặt tại chùa Khái Tây
Lưu ý: khi chọn kích thước bàn thờ chúng ta dùng kích thước phủ bì, và dùng thước lỗ ban (38.8) dùng để đo khối trong đồ thờ cúng. (Kích thước phủ bì là kích thước tính từ mép ngoài cùng bên này tới mép ngoài cùng bên kia, nghĩa là bao gồm cả khung bao và kích thước lọt sáng. Phủ: nghĩa là trùm kín, đầy, bì tức là bao quát, nôm na nghĩa của 2 từ này là như vậy.)
Chiều cao bàn thờ thông dụng, Chiều cao bàn thờ tính từ mặt phẳng nền nhà lên tới mặt trên của bàn thờ các kích thước bàn thờ đứng thường dùng:
 • Chiều cao 127 đây là kích thước thông dụng thường được sử dụng nhất cung: Tiến bảo với ý nghĩa Gia đình giàu có, đỗ đạt và được hưởng phúc lộc.
 • Chiều cao 133cm thường được sử dụng nhiều trong các mẫu Tủ thờ Cung: Đại cát.
Lựa chọn kích thước bàn thờ đứng hợp lý
Lựa chọn kích thước bàn thờ đứng hợp lý
Rộng x Dài thường được sử dụng:
 • Kích thước: 61×89 (Tài Lộc, Thêm Phúc). Gia đình giàu có, con cái đỗ đạt và hưởng nhiều phúc lộc.
 • Kích thước: 61×107 (Tài Lộc, Thêm Đinh). Gia chủ hưởng giàu có và có thêm con trai.
 • Kích thước: 61×127 (Tài Lộc,Tiến Bảo). Gia đình giàu có, đỗ đạt và được hưởng phúc lộc
 • Kích thước: 67×153 (Quý Tử, Lục Hợp). Gia đình giàu có, sinh con trai, được hưởng phúc lộc.
 • Kích thước: 81×175 (Đăng Khoa, Tiến Bảo). Gia đình hưởng phúc nhiều, tiền tài dào dạt.
 • Kích thước: 81×197 (Đăng Khoa, Tài vượng). Gia đình hưởng phúc, rất tốt cho tiền tài, thi cử đỗ đạt.

4.4 Bước 4: Lựa chọn thương hiệu bàn thờ uy tín

Bàn thờ là nơi linh thiêng, rất hạn chế tu sửa hoặc thay mới. Vì thế việc lựa chọn một cơ sở sản xuất uy tín là điều bạn nên cân nhắc. Hiện nay trên thị trường rất nhiều cửa hàng hoặc đơn bị cung cấp bàn thờ.
Phòng thờ phật và gia tiên đẹp
Phòng thờ phật và gia tiên đẹp
Tuy nhiên, chất lượng thì muôn hình vạn trạng, những người ít tiếp xúc với đồ gỗ thì rất khó phân biệt các loại gỗ. Tình trạng pha trộn gỗ khi chế tác bàn thờ để tăng lợi nhuận xảy ra rất nhiều, dẫn tới sản phẩm không đảm bảo về chất lượng, dễ bị cong vênh mối mọt,.... Vì thế việc lựa chọn một đơn vị uy tín để mua hoặc đặt bàn thờ là điều rất quan trọng. Lý do bàn thờ đứng được ưu tiên sử dụng hiện nay.
Bàn thờ đẹp truyền thống gỗ tự nhiên mẫu số 1
Mẫu bàn thờ sơn son thiếp vàng kết hợp phòng thờ tranh trúc chỉ
Ưu điểm của bàn thờ đứng:
 • Bàn thờ đứng đẹp được tạo tác với nhiều hình dáng, hoa văn đa dạng, bao gồm: tủ thờ, sập thờ, án gian thờ.
 • Bàn thờ đứng tạo sự mộc mạc và gần gũi cho căn phòng, rất thích hợp cho việc thờ cúng tâm linh.
 • Vì bàn thờ được thiết kế với chiều cao vừa tầm với người sử dụng nên bạn sẽ không phải lo lắng về việc thắp hương hay dâng đồ cúng.
 • Bàn thờ đứng sẽ có nhiều kích thước khác nhau nhưng trung bình chúng là mẫu bàn thờ có diện tích mặt bàn khá lớn, bán sẽ không bị hết chỗ để đặt đồ cúng.
 • Khác với bàn thờ treo tường cần đặc biệt lưu ý trong khâu lắp đặt trên tường phải đạt tiêu chuẩn lỗ ban, thì bàn thờ đứng có kích thước được thiết kế đúng tiêu chuẩn.
Nhược Điểm của bàn thờ đứng:
 • Vì bàn thờ đứng rất to và tốn nhiều diện tích nên chỉ lý tưởng cho những gia đình có không gian rộng hoặc phòng thờ riêng biệt.
 • Bàn thờ đứng về cơ bản đắt hơn nhiều so với bàn thờ treo tường, đặc biệt nếu chúng được làm bằng gỗ quý hiếm.
phòng thờ phật đẹp
phòng thờ phật đẹp

5. Phong Thủy Nhất Tâm đơn vị sản xuất và phân phối, bán lẻ Bàn thờ gỗ đẹp giá rẻ

Khi quý khách hàng mua bàn thờ tại Phong Thủy Nhất Tâm, chúng tôi luôn cam kết tất cả các sản phẩm bàn thờ đứng đều được bảo hành 10 năm, bảo trì mãi mãi. Chúng tôi nhận sản xuất theo theo yêu cầu từ kích thước, hình dáng cho tới màu sắc.
Cửa hàng bàn thờ phong thủy Nhất Tâm
Cửa hàng bàn thờ phong thủy Nhất Tâm

6. 5+ Ưu đãi vàng khi mua sản phẩm bàn thờ gỗ đẹp thương hiệu Nhất Tâm:

 • Miễn phí vận chuyển lắp đặt vận chuyển tại Hà Nội - Đà Nẵng - Quảng Nam - TP. HCM
 • Miễn phí tư vấn, khảo sát, thiết kế 3D cho khách hàng thi công phòng thờ hiện đại.
 • Ưu đãi giảm 5% trên tổng hóa đơn cho khách hàng thi công phòng thờ trọn gói.
 • Tặng kèm tranh trúc chỉ thờ cao cấp cho khách hàng mua bàn thờ đứng
 • Mua Trang thờ treo tường tặng ngay tấm chống ám khói bàn thờ
 • Mua bàn thờ thần tài tặng kèm kệ đôn thần tài.
Nếu có nhu cầu cần mua hoặc tìm hiểu bàn thờ hoặc tư vấn thiết kế phòng thờ đẹp có thể liên hệ trực tiếp tại website, liên hệ qua Hotline: 0907.088.567 để được tư vấn miễn phí, hoặc tới cửa hàng gần nhất: Nhận muôn nghàn ưu đãi khi mua bàn thờ Nhất Tâm, bàn thờ đứng, tại Showroom Nhất Tâm trên toàn quốc. Sản phẩm giá tại xưởng, Nhất Tâm - Tâm tín tạo nên niềm tin từ khách hàng. Quý khách hàng sẽ được miễn phí lắp đặt khi mua bàn thờ TPHCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Miễn phí giao hàng trên mọi miền tổ quốc. Bảo trì, bảo dưỡng trọn đời.

Bàn thờ Nhất Tâm - Tâm tín tạo tin tưởng!

 
icon khuyến mại